Zorgvisie

Zorgvisie

Als Basisschool Lucerna Brussel willen we dat de leerlingen tot leren komen. Om dit te realiseren trachten we als school om de nodige ondersteuning te bieden. We hanteren hiervoor de referentiekader van handelingsgericht werken waarbij we aandacht besteden aan de verschillende uitgangspunten. ​

 

Daarnaast leggen we de focus op de krachtlijn ‘harmonische ontwikkeling van elke leerling’ waarbij we rekening houden met de persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkelingen van de leerlingen. Deze referentiekaders helpen en bieden ons een overzicht binnen de onderwijskwaliteit (ROK) van onze school.​

 

Vanuit de Zorg wordt er doelgericht gewerkt waarbij de leerlingen zich verder kunnen ontplooien. ​Er is een actieve zorgwerking waar de zorgleerkrachten op maat met de juiste ondersteuning de leerlingen begeleiden in het aanleren en verwerven van de leerinhouden (ROK B3, V4, R3 en R4). ​

 

Daarnaast hebben we ook een sterke brede basiszorg waarbij de klasleerkrachten actief en doelgericht acties ondernemen om ervoor te zorgen dat de leerlingen tot leren komen. Natuurlijk is de goede communicatie en wisselwerking met de ouders ook heel belangrijk. De betrokkenheid van de ouders zorgt ervoor dat we samen aan de slag gaan om de leerlingen verder te helpen. Daarnaast schakelen we als school de externe partners (CLB, ONW, PBD) om advies te vragen zodat we de leerlingen goed kunnen begeleiden. Dankzij al deze samenwerkingen staan we sterk in het begeleiden van de leerlingen. (ROK B4, R2, BL6, BL3)

Continuüm van zorg

Het continuüm van zorg geeft structuur aan de organisatie van leerlingenbegeleiding in je school.

Het vormt één doorlopend aansluitend geheel en bestaat uit vier fasen die we afzonderlijk uitwerken.

Concreet betekent dit dat scholen een basisaanbod hebben voor alle leerlingen en zorg bieden voor leerlingen voor wie dit niet volstaat.

Een goed uitgebouwde basiszorg heeft als gevolg dat minder leerlingen nood hebben aan bijkomende maatregelen.