- De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • De ouders (Asmaa en Farkhana)
  • Het personeel (Karen en Stefanie)
  • De lokale gemeenschap (S. Seyfi Time to Help)

In het gesubsidieerd onderwijs overlegt de schoolraad met het schoolbestuur.

Het overleg of advies gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen.

- De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven in het gesubsidieerd onderwijs aan het schoolbestuur.

Voor de goede werking van de school, het centrum of het internaat zijn betrokkenheid en inspraak van het personeel erg belangrijk. De meeste instellingen bieden die mogelijkheid via het lokaal onderhandelingscomité (LOC): de wetgever heeft de bevoegdheden daarvan specifiek afgestemd op de onderwijssituatie. Andere instellingen hebben een ondernemingsraad.