1. Ontwikkelen en begeleiden van de 3 pijlers van onderwijs, namelijk: leerkracht-leerling-ouder. Onderwijs mag niet enkel gericht worden op de leerling.  Ook de leerkracht dient zich continu bij te scholen om nog beter les te geven en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. De ouders hebben ook een dosis begeleiding nodig. Tegenwoordig werken beide ouders en is het voor hen niet evident om veel tijd met hun kinderen door te brengen. Daarom is het van belang dat ze de kostbare tijd die ze met hun kinderen delen, doorbrengen met het oog op hun gezonde emotionele en intellectuele ontwikkeling.  

2. Het beheersen van de Nederlandse taal in al haar aspecten. Taal is het belangrijkste instrument om te communiceren met anderen en vermits de Nederlandse taal de voertaal is, achten we het belangrijk dat alle leerlingen het Nederlands volledig en correct beheersen.
 
3. Leren en beleven van democratisch waarden en normen die de basis vormen van de Westerse multiculturele maatschappij. Om de leerlingen de werking van de democratie, de kracht van vrije meningsuiting, participatie en de moeilijkheid van goed bestuur te doen ondervinden, wordt het belangrijk geacht dat de leerlingen te maken krijgen met deze principes. Gelijkwaardigheid van alle mensen ongeacht ras, cultuur, sekse of levensbeschouwing leert men al doende.  
 
4. Leren is een levenslang proces en dit proces dient levendig gehouden te worden. Het doel van onderwijs is niet het behalen van een diploma maar het op zoek gaan naar persoonlijke vervolmaking. De leerlingen worden gestimuleerd om met een open geest alle nieuwigheden te benaderen. Het is enkel door een continu vernieuwingsproces mogelijk om met concrete oplossingen te komen voor belangrijke socio-economische en technisch-wetenschappelijke vraagstukken.  
 
5. De taak van de leerkracht beperkt zich niet enkel tot kennisoverdracht maar bevat ook de zoektocht naar het geniale in de leerling. Elk kind is talentvol, maar niet elk kind krijgt de kans om dit te ontdekken. Daarom beschouwt de leerkracht het als zijn taak om samen met de leerling op zoek te gaan naar zijn genialiteit. De leerling krijgt door deze ontdekking de kans om zijn talenten te ontplooien en uit te blinken als persoon.  

 

6. De mens is een sociaal wezen. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn belangrijke eigenschappen maar het is ook belangrijk dat de mens er niet alleen voor staat. De mens is een sociaal wezen. Hij is wel in staat om alleen een aantal problemen op te lossen maar door het delen van zijn problemen en oplossingen – m.a.w. door teamwork – is hij in staat om grootse zaken te realiseren.  Dit betekent ook dat de mens naast een verantwoordelijkheid tegenover zichzelf ook een verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij heeft. Basisschool Lucerna toont de leerlingen aan dat alle handelingen gevolgen hebben, zowel voor zichzelf als voor de anderen. Basisschool Lucerna biedt voldoende mogelijkheden aan haar leerlingen om te leren samenwerken door groepswerk en projecten.