Het empoweren van het kind en de ouders door het bouwen van bruggen tussen kind, ouders en brede leer- en leefomgeving.

 

Lucerna betekent in het Latijns ‘cirkel van het licht’. We streven ernaar dat de school door leerlingen wordt aanzien als een lichtbron waar ze verschillende vaardigheden aanleren die hen op weg zal helpen tijdens hun studieloopbaan. Kortom het is waar we voor staan. Wij kunnen dit vertalen in ‘het empoweren van het kind en de ouders door het bouwen van bruggen tussen kind, ouders en brede leer- en leefomgeving’.

 

We bereiken dit door de leerlingen in contact te brengen met andere leerlingen van de buurt. Zo stimuleren we de Nederlandse taal binnen een speelse context.

 

Lucerna verwacht een open houding van al haar leerlingen en opent haar deuren voor iedere persoon, ongeacht nationaliteit, huidskleur of religie. Als lid van het vrije gesubsidieerd onderwijs maakt de school deel uit van de maatschappij en probeert zij de diversiteit in de samenleving zo goed mogelijk te vertegenwoordigen binnen haar schoolmuren.

 

De Basisschool Lucerna trekt leerlingen aan uit de verschillende Brusselse gemeenten en de Brusselse rand. Als school hebben we de ambitie om kwaliteitsonderwijs te bieden aan een zo breed mogelijk publiek. Bovendien willen we via onderwijs en de Brede School onze leerlingen zo veel mogelijk de kans bieden om als mondige, vreedzame en voorbereide wereldburgers de toekomst tegemoet te gaan.

 

Succes is niet toevallig

Wereldburgers maken van onze kinderen. Ontwikkelingskansen creëren voor alle kinderen. Hun leer- en leefomgeving verbreden én versterken en ze voorbereiden op de toekomst. Dat is onze visie.

 

De Brede School heeft als verantwoordelijkheid om bruggen te bouwen met zowel de organisaties in de buurt als de ouders. Lucerna zet in op het welbevinden van de leerlingen zowel op school als thuis. Onze leerkrachten gaan bijvoorbeeld bij ouders langs om de sociale drempel te verlagen. Zowel tijdens de clubactiviteiten als tijdens de lessen leggen we de nadruk op de waarden en rechten van de mens.

 

De Brede School zoekt partners om hun expertise in te zetten. Deze professionals verbreden de leer- en leefomgeving van onze leerlingen. Wij streven ernaar dat onze kinderen een open blik hebben op de wereld en zich kritisch kunnen uiten.