BS Lucerna besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan onze school niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal BS Lucerna al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Wie onjuistheden vaststelt, kan contact opnemen met de beheerder van de website.
BS Lucerna spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. BS Lucerna kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.
BS Lucerna  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen of beschadigingen van apparatuur, programma’s of andere gegevens op jouw computersysteem.
BS Lucerna kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten naar aanleiding van de activiteiten van derden of voor eventuele inbreuken op rechten van derden.
De website van BS Lucerna  bevat ook links naar websites die beheerd worden door derden. Die links worden uitsluitend ter informatie aan de gebruiker voorgeschoteld.  BS Lucerna controleert deze websites en de informatie die erop staat, niet. BS Lucerna kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.
BS Lucerna heeft het recht om de inhoud van de website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verbeteren, verwijderen en/of veranderen.