Welkom

Onze school biedt onderwijs aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar uit alle lagen van de bevolking. Alle leerlingen krijgen gelijke kansen binnen ons onderwijsproject. De belangrijkste pijlers van de Basisschool Lucerna zijn taal, talentontwikkeling, creativiteit, brede leef-en leeromgeving, sport, warmte en succes.

Onze school

Hier vindt u schoolinfo terug zoals het pedagogisch project, schoolreglement, uurrooster, zorg op school, ouderraad, ...

Projecten

Wie zit in welke klas? Hoe zijn de klasgroepjes verdeeld? Hier vindt u foto's terug van de klassfeer, activiteiten op school en uitstappen.

Kalender

Jaarlijks kiezen wij een jaarthema waarin we een aantal accenten willen leggen. Doorheen het jaar vinden heel wat activiteiten plaats die het schoolgebeuren extra kleur geven.

Nieuws

Hier vindt u schoolinfo terug zoals het pedagogisch project, schoolreglement, uurrooster, zorg op school, ouderraad, ...

Contact

Wie zit in welke klas? Hoe zijn de klasgroepjes verdeeld? Hier vindt u foto's terug van de klassfeer, activiteiten op school en uitstappen.

Inschrijvingen

Jaarlijks kiezen wij een jaarthema waarin we een aantal accenten willen leggen. Doorheen het jaar vinden heel wat activiteiten plaats die het schoolgebeuren extra kleur geven.