INSCHRIJVINGEN

Wenst u uw kind in te schrijven in Basisschool Lucerna Anderlecht?

OVER ONS

Van harte welkom in onze school en bedankt voor het vertrouwen!

Onze school streeft naar het bieden van kwaliteitsvol onderwijs op maat van elk kind, in overleg met leerlingen, ouders, leerkrachten en externen. Onze school is een open school waar iedereen welkom is en waar steeds contact mogelijk is tussen de verschillende partijen. Samen maken we school!

School maken is niet alleen het overdragen van kennis, maar ook het bijbrengen van vaardigheden en attitudes en dit met veel liefde voor de kinderen. Dat is het doel dat we nastreven en waar we aan werken.

Samen met het team laten we kinderen opgroeien in een aangename en veilige schoolomgeving waar leerlingen, ouders en personeel zich goed voelen en altijd klaar staan om te helpen en ondersteuning te bieden waar nodig.

We zijn een gezonde school met oog voor het milieu. Een plaats waar de leerlingen zich op een creatieve manier, volgens hun eigen talenten kunnen ontplooien en zich maximaal kunnen ontwikkelen.

ONZE TROEVEN ZIJN

Om haar opdracht te vervullen heeft Lucerna enkele concrete doelstellingen vooropgesteld. Deze doelstellingen zijn niet enkel gericht op het onderwijskundige gedeelte maar ook op het opvoedkundige gedeelte.

TALENT
INNOVATIE
BURGERSCHAP
MENTORING

VRAAG OF OPMERKING?

Wil je meer informatie over onze school? Heb je een vraag of opmerking?

LAATSTE NIEUWS

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws